Автомашин /Prius/

Зээлийн хэмжээ:
Зах зээлийн үнийн 40% хүртэл
Зээлийн хүү:
3,8%
Зээлийн хугацаа:
12 сар
Шимтгэл:
0.5%

Шуурхай зээл: Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүйгээр автомашин барьцаалсан зээлийг өдөрт нь багтаан шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай/
  • Хорооны тодорхойлолт