Автомашины лизинг

Зээлийн хэмжээ:
20,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү:
2,9 %
Зээлийн хугацаа:
24 сар хүртэл
Шимтгэл:
0.5%

Шуурхай зээл: Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүйгээр автомашины лизингийн зээлийг өдөрт нь багтаан шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээлдэгчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай/
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Орлого нотлох бичиг баримт
  • Автомашин худалдан авах гэрээ