Автомашин хадгалах зээл

Зээлийн хэмжээ:
50,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү:
2.9%
Зээлийн хугацаа:
3 сар хүртэл
Шимтгэл:
0.5%

Шуурхай зээл: Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл, орлого зарлага шаардахгүйгээр автомашин хадгалах зээлийг өдөрт нь багтаан шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээлдэгчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай/
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Бусад