Хашаа байшин барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
8,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү:
3.7-3.5 %
Зээлийн хугацаа:
24 сар хүртэл
Шимтгэл:
0.5%

Шуурхай зээл: Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл шаардахгүйгээр хашаа байшин барьцаалсан зээлийг өдөрт нь шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээлдэгчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай/
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Орлого нотлох бичиг баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ
  • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл