Автомашины лизинг

20,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Хашаа байшин барьцаалсан зээл

8,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Орон сууц барьцаалсан зээл

50.000.000 төг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх барьцаалсан зээл

200,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Автомашин хадгалах зээл

50,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Автомашин барьцаалсан зээл

2,000,000 - 20,000,000

Дэлгэрэнгүй