Хашаа байшин барьцаалсан зээл

8,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Орон сууц барьцаалсан зээл

50.000.000 төг хүртэл

Дэлгэрэнгүй

Үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх барьцаалсан зээл

200,000,000 төгрөг хүртэл

Дэлгэрэнгүй