Үйлчилгээний зориулалттай үл хөдлөх барьцаалсан зээл

Зээлийн хэмжээ:
200,000,000 төгрөг хүртэл
Зээлийн хүү:
3.7-3.5 %
Зээлийн хугацаа:
24 сар хүртэл
Шимтгэл:
0.5%

Барьцаа: Үйл ажиллагааны зориулалттай үл хөдлөх

Шуурхай зээл: Таны алтан цаг хугацааг хэмнэсэн, хүнд сурталгүй, ямар нэг бизнес төлөвлөгөө, төсөл шаардахгүйгээр үйл ажиллагааны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалсан зээлийг өдөрт нь шийдвэрлэнэ.

Бүрдүүлэх материал:

  • Зээлдэгчийн анкет
  • Иргэний үнэмлэх /Хүчинтэй хугацаатай/
  • Хорооны тодорхойлолт
  • Орлого нотлох бичиг баримт
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ
  • Хамтран өмчлөгчдийн зөвшөөрөл